Практика студентів спеціальності 016 "Спеціальна освіта" є невід’ємною складовою ОПП "Логопедія" яка спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації, оволодіння сучасними методами, формами організації навчання дітей з мовленнєвими порушеннями.