Сучасному філологу необхідно уміти добре орієнтуватися в інфор­маційному просторі і використовувати новітні інформаційні технології для розв’язування практичних професійних задач. Використання інфор­маційних технологій в процесі формування професійної компетентності відкриває нові можливості для лінгвістичної освіти.