Курс «Латинської мова»  має велике наукове, культурне, пізнавальне значення. Він покликаний, окрім вивчення  граматики і лексики, розширити  лінгвістичний  світогляд студентів, виробити науковий підхід до вивчення сучасних європейських мов, ознайомити  здобувачів освіти також з історією і культурою античного світу, що давно стали  надбанням всього людства.