Філософія права – комплексна дисципліна, що знаходиться на стику філософії та правознавства. Філософське осмислення природи права та правової реальності відіграє важливу роль, у формуванні правової культури та правосвідомості сучасної людини. Філософія права як духовна форма пізнання права вивчає смисл права, його цінність та значення для життя суспільства і людини.

Курс - 150 годин, 5 кредитів

Лекцій - 22 години

Практичні заняття - 22 години

Форма підсумкового контролю - залік