Курс «Антична міфологія та її рецепція в літературі та мистецтві» знайомить студентів із сюжетами, мотивами й образами давньогрецької міфології, які активно функціонують в національних літературах та різних видах мистецтва (театр, музика, образотворче мистецтво, кіно) наступних епох. Студенти матимуть змогу простежити художнє втілення запозичених з античної міфології сюжетних і образних парадигм у творчості письменників та митців Нового часу. Даний курс демонструє невичерпну кількість художніх тлумачень та інтерпретацій міфологічних сюжетів і образів, насамперед у творчості майстрів літератури і мистецтва доби Відродження, епохи класицизму, романтизму та на різних етапах модернізму.