Курс «Латинської мова» має велике наукове, культурне, пізнавальне значення. Він покликаний, окрім вивчення граматики і лексики, розширити загальнолінгвістичний  та загальнокультурний кругозір студентів, виробити науковий підхід до вивчення і засвоєння фахових навчальних предметів. Латинська мова – ключ до вивчення сучасних європейських мов. Важливим  компонентом викладання є ознайомлення здобувачів вищої освіти з історією і культурною спадщиною античного світу, що давно стали надбанням всього людства.