Курс передбачає: оволодіння студентами-богословами уміннями і навичками читання, письма, засвоєння нормативної граматики, граматичного аналізу і перекладу текстів латинської Біблії, патристичної літератури, формування знань про структуру латинської мови та її лексичний склад, вміння коректно вживати богословську термінологію латинського походження, розуміння міжнародної наукової термінології, створеної на ґрунті греко-латинських елементів, шляхи проникнення латинських лексем у сучасні європейські мови, використання в усному і писемному мовленні молитов, біблеїзмів, тропарів.