Курс давньогрецької мови (койне) передбачає: оволодіння уміннями читання, письма, засвоєння студентами нормативної граматики, навики граматичного аналізу, розуміння і переклад адаптованих та оригінальних текстів Нового Завіту, творів патристичної літератури, культуру філологічного аналізу, засвоєння богословської термінології, вивчення молитов, опанування біблеїзмів, тропарів, лексики, використання їх у Літургіях, ознайомлення з європейськими культурними цінностями.