Навчальний курс «Тренінг особистісного та професійного росту» є вибірковою дисципліною підготовки фахівців спеціальності «Психологія» ОПП «Соціальна психологія», яка викладається у 8 семестрі бакалаврату. Дана дисципліна прикладного та практичного характеру, викладається  у формі соціально-психологічного тренінгу. У процесі вивчення курсу висвітлюються питання теоретико-методологічних основ тренінгу особистісного та професійного росту, психодіагностики рівня розвитку особистості; групова тренінгова взаємодія  спрямована на розвиток у здобувачів вищої освіти прагнення до особистісного зростання    і самоактуалізації в професійній сфері.