Навчальна дисципліна «Психологія управління» вивчається студентами магістратури спеціальності "Психологія" ОПП "Соціальна психологія управління". Курс спрямований на засвоєння студентами загальних теоретичних положень і принципів психології організації і управлінської діяльності і займає провідне місце в структурі професійної підготовки майбутніх фахівців. Навчальний курс містить характеристику основних аспектів психології управління, сучасних підходів управління персоналом, методів діагностики організаційного розвитку, а також характеристику організаційного консультування як технології управління ресурсами організації.