Даний курс вивчається в 8 семестрі бакалаврату студентами спеціальності "Психологія" ОПП "Соціальна психологія". Навчальна дисципліна  є логічним продовженням ознайомлення студентів із проблемами соціальної психології, яка вивчає вплив групи на поведінку індивіда, в даному випадку, вплив організації. Знання психолога про особливості психології організації, організаційної поведінки та специфічність організаційних феноменів сприяє  забезпеченню професійного підходу до вирішення практичних проблем у різноманітних сферах життя. Метою вивчення дисципліни є  формування в студентів стійких знань із основ психології організацій, організаційної поведінки та керування нею.