Мета і завдання дисципліни.

Метою дисципліни є вивчення основ комплексного географічного  аналізу процесів стійкого (збалансованого) розвитку території; науково методичних основ інтеграції трьох складових стійкого (збалансованого)  розвитку: економічного зростання, соціального розвитку, охорони та  збереження навколишнього середовища. 

Основні завдання вивчення дисципліни:

- формування чіткого і правильного розуміння процесів  стійкого (збалансованого) розвитку території;

- вивчення теоретичних основ зародження і формування  необхідності впровадження заходів сталого (збалансованого)  розвитку суспільства;

- розуміння особливостей розвитку процесів збалансованого  розвитку суспільства;

- осмислення механізмів стійкого (збалансованого) розвитку  у контексті динамічних концепцій регіонального розвитку; - розуміння економічних, соціальних, демографічних,  екологічних проблем депресивних територій;

- вивчення відмінностей перебігу основних суспільно просторових процесів збалансованого розвитку; 

- прогнозування можливих наслідків стійкого (збалансованого) розвитку територій.