Курс передбачено освітньою програмою "Освітні педагогічні науки", спеціалізація Соціальна педагогіка, кваліфікація магістр.