Курс передбачено Освітньою програмою "Освітні педагогічні науки", спеціалізація Соціальна педагогіка, кваліфікація магістр. 

Основними завданнями курсу є сформувати уявлення про процедуру медіації, ролі та функції медіатора під час освітньо-виховного процесу; висвітлити ключові риси констурктивного вирішення та врегулювання проблемної конфліктної ситуації.