Освітній компонент «Фізіологія людини» є дисципліною нормативної частини для спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Дисципліна «Фізіологія людини» є базовою в системі підготовки спеціалістів в галузі фізичної терапії, ерготерапії.