Дисципліна «Техніки успішної комунікації в педагогічній діяльності» спрямована на розвиток у здобувачів освіти універсальних педагогічно значущих соціально-комунікативних навичок шляхом розширення та поглиблення умінь застосування невербальних та вербальних засобів спілкування; саморегуляції емоційного стану, самопізнання та організація роботи над собою; реалізація активного слухання, володіння засобами та техніками попередження та вирішення конфліктних ситуацій в освітньому середовищі.