Практичний курс другої іноземної мови включає в себе вправи на вдосконалення граматичних та лексичних знань та умінь.