Практична фонетика викладається як вибіркова дисципліна в 2-му семестрі студентам, які навчаються за спеціальністю 035. Філологія (переклад включно) ОП німецько-український переклад