Вагомою є роль латинської мови в концепції підготовки філолога.

Разом з давньогрецькою мовою вона залишається джерелом творення міжнародної

наукової та суспільно-політичної термінології. Латинська мова покликана розширити

лінгвістичний світогляд студентів, виробити науковий підхід до вивчення

сучасних європейських мов, ознайомити з історичним і культурним надбанням

античності, що відповідає постулату «європейськості».