Вивчення латинської мови має велике наукове, загальноосвітнє, практичне значення. Знання латини дає можливість ефективно користуватися першоджерелами (історичними, біологічними, юридичними, медичними, богословськими, філологічними). Курс латинської мови передбачає засвоєння студентами нормативної граматики, оволодіння уміннями і навичками читання, письма, граматичного аналізу і перекладу латинських текстів різної тематики.