Мета навчальної дисципліни – навчити студентів спец. 035 "Філологія (українська мова та література) вирізняти з-поміж різноманіття підходів до складних речень як самостійного класу синтаксичних одиниць української мови такі теоретичні ідеї та концепції, що найповніше відбивають сучасний стан граматики й мають більшу пояснювальну силу; звернути особливу увагу на проблемні питання, що перебувають донині в центрі зацікавлень теоретиків-синтаксистів і отримують неоднозначні розв’язання; допомогти студентам пізнати й осмислити національний синтаксис у поняттях, які були б спроможні охопити внутрішню єдність синтаксичних одиниць і категорій, ієрархічні відношення між ними.