Навчальний курс «Журналістське розслідування» є одним з основних журналістикознавчих курсів, під час вивчення якого студенти вивчають структуру журналістського розслідування, до уваги береться міжнародний та український досвід, історія становлення жанру, його виникнення та функціонування в Україні, традиції вітчизняного розслідування та можливості захисту журналіста. На семінарських заняттях розглядаються резонансні журналістські матеріали в Україні, вивчається досвід провідних представників цього жанру. Студенти готують власні матеріали.