Навчальна дисципліна «Адміністрування податків» належить до циклу обов'язкових освітніх компонент циклу професійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Навчальна дисципліна дозволяє здобувачам набути компетентності щодо задоволення потреб стратегічного та поточного адміністрування податків, а також набуття практичних навичок щодо діючих податкових технологій, які використовуються у вітчизняній практиці адміністрування податків, що сприятиме формуванню навиків організації податкової роботи в державі.