Студії з класичних мов мають   велике наукове, пізнавальне  соціокультурне значення.Знання давніх мов сприяє ознайомленню з  текстами греко-латинського філософського дискурсу, засвоєнню міжнародної фахової термінології.а також є важливим імпульсом для наукової комунікаціїі.