Латинська мова -загальноосвітня дисципліна, покликана, окрім вивчення  граматики і лексики, розширити лінгвістичний кругозір студентів, виробити науковий підхід до вивчення як української мови,  так і інших європейських мов.