Міжнародні організації є невід'ємними суб'єктами міжнародних відносин. Навчальна дисципліна "Менеджмент діяльності міжнародних організацій" спрямована на вивчення студентами основних понять та ключових проблем теорії й практики міжнародних організацій, менеджменту їхньої діяльності та впливу на формування і реалізацію міжнародної політики і відносин на регіональному та глобальному рівні.