Навчальна дисципліна "Технологія послуг харчування" є однією з провідних у циклі обов'язкових професійних дисциплін ОП "Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг".  Зорієнтована на забезпечення майбутнього фахівця з готельно-ресторанного сервісу теоретичними знаннями і практичними навичками у сфері надання послуг харчування, здатності правильно організовувати технологічний процес на підприємствах ресторанного господарства