Навчальна дисципліна "Технологія послуг гостинності" є однією з основних у циклі професійної підготовки фахівців у сфері готельно-ресторанного сервісу та туроперейтингу. 
Охоплює два змістових модулі, присвячених технології надання основних і додаткових послуг