Бакалаврський семінар передбачає сприяння тому, щоб студенти опанували методику й набули вміння проводити наукові дослідження, потрібні для написання курсових робіт.