Навчальна дисципліна призначена для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота», які навчаються за освітньою програмою «Соціальна робота» на 2 курсі бакалаврату. Навчальна дисципліна передбачає формування у майбутніх соціальних працівників цілісного уявлення про рекламу загалом і соціальну рекламу зокрема.