Семінарські заняття з курсу Лінгвокраїнознавство, що читаються студентам факультету іноземних мов (кафедри англійської мови) у 8 семестрі