Даний курс покликаний розвинути навички критичного мислення, говоріння, читання, аудіювання, письма; систематизувати та розширити словниковий запас; вивчити принципи процесу написання різних видів есе, промов, електронних листів