Гідроекобезпека (гідробезпека) як одна із дисциплін вільного вибору студента в межах ОП "Гідрометеорологія" розглядає взаємовідносини між населенням, господарством, водними об’єктами та екосистемами певної території з метою екологічно безпечного та економічно ефективного водокористування.