Мета курсу полягає в умінні студентів надалі працювати з незнайомим художнім твором, результатом чого є вільне обговорення, в умінні самостійно вдосконалювати монологічне і діалогічне мовлення на основі проблемного обговорення.