Курс «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу» спрямована на формування у студентів компетентностей щодо теоретичних аспектів інновацій, маркетингу інновацій, розуміння інноваційних тенденцій, трендів інноваційного та технологічного розвитку, набуття практичних навичок пов’язаних з функціонування інноваційної економіки, стимулюванням інновацій, способами комерціалізації інновацій, розробки та просування нових продуктів, вибором інноваційної стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим маркетингових рішень. Окремий модуль розглядає теоретичні та прикладні аспекти маркетингових інновацій. Вивчення курсу має сприяти розвитку сучасного маркетингового мислення та практичних навичок маркетингової діяльності з урахуванням особливостей інноваційної економіки.