Курс «Психологія медіації», розрахований на один семестр, викладається студентам четвертого курсу за вибором, являє собою навчальну дисципліну прикладного та практичного характеру, проводиться у вигляді лекційних і семінарських занять. У процесі вивчення курсу висвітлюються питання сучасних теоретико-методологічних засад медіації, теоретичні підходи технологій медіаторства, різновиди практик медіації, її технологічного інструментарію; розкриваються значимість особистісно-професійних утворень фахівця-психолога, який працює в напрямі застосування практик медіаторства у соціальному середовищі; психологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій щодо застосування практик медіаторства в онлайн-режимі; сучасний технологічний інструментарій тощо.