Психологія спорту є однією з фахових навчальних дисциплін, яка озброює студентів сучасними знаннями про предмет, завдання та методи спортивної психології; про особливості особистості спортсмена, групову взаємодію в спортивній команді, проблеми лідерства в спорті; про передстартові та післястартові психічні стани; про основні напрямки, види, засоби психологічної підготовки спортсменів та команд.