Освітній компонент «Інноваційні технології викладання музичного мистецтва в сучасній школі» у структурі фахової підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти є дисципліною вільного вибору, яка вивчається в 10 семестрі в обсязі 3 кредитів.

Навчальна дисципліна «Інноваційні технології викладання музичного мистецтва в сучасній школі» спрямована на поглиблення знань студентів про інноваційні технології навчання, специфіку використання інноваційних технологій на уроках музичного мистецтва/ мистецтва та позаурочній музично-виховній діяльності, особливості застосування інноваційних форм, методів і засобів музично-виконавської діяльності, авторські технології музичного виховання.