На основі врахування різних позицій науковців батьківство розглядається  як процес двобічної взаємодії між батьками (біологічними чи прийомними) і дитиною, метою якої є навчання й виховання дитини, створення умов для її гармонійного розвитку. Проаналізовано різні типи батьківства (біологічне і прийомне; змішане, повне і монобатьківство; мало- та багатодітне; раннє і пізнє; нормативне і ненормативне тощо).