Курс передбачений як вибіркова дисципліна для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 051 "Економіка", ОП "Управління персоналом та економіка праці"