Виробнича практика для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП "Менеджмент туристичної індустрії" є невіддільною складовою підготовки фахівців основним завданням якої є закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, формування вміння приймати професійні рішення в конкретних умовах будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності сфери туризму.