Судочинство в господарських судах є тією фундаментальною дисципліною, від належного вивчення якої залежить подальше успішне становлення юриста як професіоналавчення навчальної дисципліни «Судочинство в господарських судах» є: ознайомлення студентів з основоположними відомостями з господарського процесуального законодавства, зокрема основним понятійним апаратом, процесуальним статусом його суб’єктів, теорією господарського процесуального доказування, особливостями процедури позовного і наказного провадження, особливостями провадження в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, а також перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами; досягнення глибокого розуміння студентами природи і сутності суспільних відносин у сфері здійснення правосуддя; підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-процесуалістів, формування їх творчої особистості.