. Його введення в навчальний план є обов’язковим і дозволяє сформувати у студентів цілісне уявлення про програмне забезпечення комп’ютерів, надати їм ґрунтовні знання і практичні навички для виконання випускних кваліфікаційних робіт, що стосуються розробки апаратно-програмного забезпечення комп’ютерної техніки.