Курс «Організація дозвілля дітей з особливими потребами» - це вибіркова дисципліна для стдентів спеціальності 016 "Спеціальна освіта (Логопедія)", що спрямована на ознайомлення студентів з теоретико-методичними засадами організації дозвілля дітей з особливими потребами, формування у студентів навичок модифікації та адаптації дозвіллєвих заходів відповідно до індивідуальних особливостей дошкільників з обмеженими можливостями здоров’я.В курсі приділяється увага ідеям толерантності, недискримінації людей/дітей з особливими освітніми потребами та формуванню світогляду, який забезпечує дотримання ідей рівності всіх людей.