Курс «Основи стрес менеджменту та саморегуляції» є вибірковою дисципліною, призначеною для викладання студентам спеціальності «Психологія» для спеціалізації «Соціальна психологія управління» другого магістерського рівня вищої освіти.