Курс «Психологія творчості» є обов’язковою навчальною дисципліною, призначеною для викладання студентам спеціальності «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».