Виходячи з того, що основним об’єктом екопсихологічних досліджень виступають форми та способи організації оточуючого середовища людиною, то предметом навчальної дисципліни «Екологічна психологія» будуть антропонічні системи різного рівня, що виникають у процесі безпосередньої взаємодії окремих індивідів, груп та спільнот з оточуючим середовищем.

У рамках даного предмету дослідження виокремлюються такі предмети дослідження, як  екологічна свідомість, екологічне мислення, екологічні установки, екологічна поведінка як окремих індивідів, так і соціальних груп (великих і малих), а також психологія життєвого середовища.

Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічна психологія» є створення умов для формування екологічної свідомості особистості майбутніх психологів, визначення рівня екологізації процесу надання різних видів психологічної допомоги фахівцями психологічної служби.