Курс «Словесне мистецтво у контексті масмедіа» призначений для формування фахівця-професіонала, здатного аргументовано й компетентно аналізувати художній та масмедійний текст, розуміти їх специфіку та особливості взаємодії.