Курс зорієнтований на вивчення найвпливовіших художніх феноменів у літературах Західної Європи і СШАданого курсу є виробити цілісне уявлення про літературний процес ХІХ ст. ознайомити студентів із провідними літературними напрямами і течіями світової літератури цього періоду, дати уявлення про найбільш помітні художні закономірності і феномени; ознайомити студентів з кращими зразками художньої літератури у контексті світової культури.