Навчальну дисципліну рекомендовано вивчати студентам задля набуття ними знань в аспекті мотиваційної сфери особистості у різних видах поведінки та діяльності і цілепокладання як здатності особистості до перетворення себе і світу, набуття умінь у плані психодіагностичної роботи окресленого формату.